@Deprecated - Bu sitede artık teknik makalelere yer vermeyeceğim! Teknik yazilarımı netologist.org adresinden takip edebilirsiniz.

GRUB'u yeniden yüklemek !

6 Eylül 2007 · netologist · 1 dakika, 69 kelime

Windows bol göçen bir işletim sistemi olduğundan arada sırada yeniden kurmak gerekiyor. :-) Windows kuruncada sorunlar bitmiyor; bilgisayarın açılış(boot) yönetim aracı olan GRUB’u da siliyor. İşte böyle durumlarda linux Live CD’si ile açarak aşağıdaki işlemi yapmak gerekiyor.

dd if=/dev/hdX of=MBR-backup bs=512 count=1

dd of=/dev/hdX if=MBR-backup bs=512 count=1

mkdir /mnt/temp

mount /dev/hdX# /mnt/temp

grub-install --rootdir="/mnt/temp" /dev/hdX

hdX => grub’un yükleneceği diskin adı.

# => diskin, kök bölümünün bulunduğu sıra numarası.