@Deprecated - Bu sitede artık teknik makalelere yer vermeyeceğim! Teknik yazilarımı netologist.org adresinden takip edebilirsiniz.

Bir SQL Hikayesi

31 Ocak 2007 · netologist · 1 dakika, 151 kelime

Bazen MS-SQL kullandığımı unutup, MySQL’deki gibi sorgular yazıyorum. Geçen zaman diliminde geliştirdiğim bir projenin DB yapısında bazı refactoring işlemleri yaptıktan sonra; göç (migration) için gerekli olan SQL betiklerini(script) yazdım. Tabii alışkanlıktan aşağıdaki gibi bir betik hazırladım.

UPDATE Bid b, Product p SET p.CategoryId=b.CategoryId WHERE b.ProductId = p.Id; 

Daha sonra, yazdığım göç betiklerini test ederken gördüm ki, MSSQL bu işlemi desteklemiyor. Böyle bir işlemi yapabilmek için T-SQL yazmak gerekiyor. Sonrada aşağıda gördüğünüz kodu yazdım. Buraya da yazayım dedim; belki birinin T-SQL’de CURSOR örneğine ihtiyacı olur yada yukarıdaki gibi MySQL’de ki gibi MSSQL’de Multiple Update işlemi yapmak ister :-)

DECLARE cr_BidCategoryToProductCategory CURSOR FOR 
  SELECT DISTINCT p.Id, b.CategoryId FROM Bid b, Product p 
  WHERE b.ProductId = p.Id; 

DECLARE @productId int, @categoryId int; 
OPEN cr_BidCategoryToProductCategory; 
FETCH cr_BidCategoryToProductCategory INTO @productId, @categoryId 
WHILE (@@FETCH_STATUS = 0) 
BEGIN
  UPDATE Product SET CategoryId = @categoryId WHERE Id = @productId;

  FETCH cr_BidCategoryToProductCategory INTO @productId, @categoryId 
END
CLOSE cr_BidCategoryToProductCategory; 
DEALLOCATE cr_BidCategoryToProductCategory;